Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med klubben så fyll i formuläret nedan. Någon från oss tar kontakt med dig. 

 
 
 
 
 


Insamling av Information
Ansökan om medlemskap i klubben sker normalt genom att fylla i ett kontaktformulär på klubbens hemsida. Vi samlar in information, som inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer. Den ansökande väljes som medlem i klubben efter en intervju och godkännande av styrelsen. Medlemmarnas personuppgifter registreras i ett internt medlemsregister som inte är en  del av klubbens hemsida.  Uppgifterna är  endast tillgängliga för klubbens egen administration av verksamheten.

.Personuppgiftshantering och syfte
Ferrari Drivers of Sweden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som registreras i klubbens medlemsregister. Uppgifterna används för att via
e-post, post eller telefon informera om klubbens aktiviteter, event planering, publikationer, reserapporter, finanser och budget m.m. 
Registrerade medlemsuppgifter är konfidentiella inom klubben och är inte tillgängliga för utomstående. Text och bilder i reserapporter och årsrapporten är föremål för etisk granskning och revideras vid behov.
Medlemmar som inte följer gällande stadgar kan uteslutas och då raderas personuppgifterna i medlemsregistret.
Personuppgifterna raderas också vid en medlems utträde ur klubben och personuppgifterna kan också ändras eller raderas på begäran av
medlemmen.